Dizains, pilnkrāsu druka. Slimību profilakses un kontroles centrs

VESELĪGS DIZAINS

Ar aizrautību izveidojām īpaši veselības iestādes materiāliem atbilstošu dizainu, sevišķi svarīgi tas bija izglītojošajiem izdevumiem: brošūras un bukleti ir viegli uztverami un saprotami ikvienam, vienlaikus tie ir estētiski pievilcīgi un profesionāli.

Sasniegti galvenie mērķi: piesaistīt, informēt un uzlabot informācijas uztveršanu par iestādes  pakalpojumiem, radot piemērotas informatīvās diagrammas dažādu paaudžu lasītājiem.

Izpildītāja sniegtie pakalpojumi ietvēra informatīvo materiālu maketēšanu (t. sk. dizaina variantu izstrādi), koriģēšanu, attēlu, fotogrāfiju un zīmējumu iegādi un iekļaušanu materiālos, materiālu pēcapstrādi, teksta korektūru, paraugnovilkumu izgatavošanu un piegādi, preces druku, iepakošanu un piegādi SPKC norādītajā adresē.

SPKC apliecina, ka sadarbība, t. sk. komunikācija ar Izpildītāju, drukas darbu izstrāde, izgatavošana un piegāde ir bijusi veiksmīga un uz sadarbību vērsta. Darbi tika veikti augstā kvalitātē, profesionāli un ievērojot noteiktos termiņus, kā arī izrādot interesi par veicamajiem darbiem un sasniedzamo rezultātu. Informatīvo materiālu maketēšanas darbos tika rasti radoši, daudzveidīgi un inovatīvi dizaina risinājumi atbilstoši SPKC norādēm un informatīvo materiālu specifikai.