Dāvināšana ir vērtīgs un ienesīgs biznesa rīks, kas kļūst par pamatu stiprām biznesa attiecībām ilgtermiņā. Tāpēc mūsu uzdevums ir veidot iedvesmojošu biznesa vidi, kuras centrā ir cieņpilnas attiecības starp cilvēkiem uzņēmumos.

Atlasot un veidojot biznesa dāvanas kopš 2008.gada, esam uzkrājuši vērtīgu pieredzi, kuru labprāt izmantojam, lai katra jaunradītā dāvana ietvertu šo priekpilno enerģiju!

Cietā kartona kaste ar vīnu. Pasūtītājs – Exante

Mērķi, kuri jāsasniedz katrā dāvināšanas procesā

 1. Pagodināts saņēmējs.
 2. Apmierināts dāvinātājs.
 3. Atkārtots bizness.
 4. Ar dāvanas izvēli un dāvināšanas niansēm dāvinātājs pauž savu gaumi un stilu.
Personalizēts cirks. Pasūtītājs – DPD Latvia

Labas dāvināšanas baušļi:

 1. Īstā dāvana īstajā laikā.
 2. Skaidrs dāvanas nolūks un budžets. 
 3. Laicīgi plānota dāvana. 
 4. Dāvanas, kuras atceras. 
 5. Dāvana nav reklāma.
 6. Ja nevari atļauties dāvanu, tad labāk nedāvināt.
 7. Personīga dāvana.
 8. Dāvana ar stāstu.
 9. Dāvana kā tīrs prieks, kas nerada papildu pienākumu vai apgrūtinājumu.

Mūsu veidotās biznesa dāvanas pierāda, ka spējam būt ar klientu vienā komandā un īstenot ikvienu klienta ideju. Katrs projekts sākas ar radošu plānošanu un dizaina izstrādi un tiek rūpīgi noslēgts ar noformējumu un piegādi klientam vai gala saņēmējam. 

Un atcerieties par endorfīniem!

Mūsu smadzenes gūst prieku no dāvināšanas – saka neirologi. Un pastiprina to ar pētījumiem, kuros pierāda, ka cilvēki labprātāk tērē naudu citiem nevis sev. Laimīgais saņēmējs, kurš atver dāvanu, rada psiholoģisku ietekmi uz dāvinātāju un endorfīni smadzenēs sāk dejot. Tā dāvinātājs iegūst eiforisku prieku, ko citādi var baudīt iemīlēšanās laikā vai arī pēc jaudīga sporta treniņa.